Arılı Kovan Desteği Belli Oldu

5
arılı kovan desteği belli oldu 1
paket arı

Her yıl düzenli olarak yapılan arılı kovan desteği bu yıl 20 TL olarak belirlenmiştir. Destekten faydalanabilmek için AKS yani arıcılık kayıt sisteminden üretici veya yetiştirici olan ve arıcılık birliği derneklere kayıtlı olan yada olmayan farketmeksizin kovan başına alacağınız destek 20 TL olarak karar alındı. Bir önceki yıl 10 TL idi. Tabi yine arıcılarımız için bir kovan başına bu kadar destekleme çok az görünmektedir.
arılı kovan desteği belli olduArılı kovan dışında Tarım Bakanlığı tarafından ana arı üretim izni olan ana arıcılardan damızlık ana arı alan üreticiler için ana arı başına 80 TL verilecektir. Buradaki damızlık ana arı konusunu biraz açmakta fayda var. Ülkemizde bakanlık tarafından onaylı üretim izni olan Ardahan/Posof ve Artvin/Borçka bölgesinde bulunmaktadır. Bunun dışında üretimi yapılan ana arılar ise melez yani f1 ana arı olarak geçmektedir. Bunlar için aynı destekleme geçerli olmayıp yine bu şekilde satın alınan yani melez ve f1 ana arı satın almanız durumunda bunun faturasını almanız halinde ana arı başına 3’te 1’i kadar  desteklemesi yapılmaktadır. Yani iki türlü ana arı desteklemesi var, birinci damızlık ana arı satın alanlar için, ikincisi ise melez ana arı üretimi yapan ve buradan satın alan arıcılarımız için böyle bir destekleme söz konusudur.
arılı kovan desteği belli oldu 2Bilindiği üzere bu yıl ülkemizde çok talihsiz doğal afetler yaşandı. Akdeniz ve Ege bölgelerinde yangın ile mücadele ederken, Karadeniz illerinde ise seller ile mücadele edildi. Tabi bu yaşanan afetler bir çok vatandaşın malı ve canı gitti. Bunlardan bir kısmında arıcılarımızın arıları telef oldu. Bu bölgelerde olan yaşanan doğal yangın ve sellerde hasar tespiti yapılan ve bunu komisyonlar aracılığı ile tutanak haline getirildi ise kovan başına 30 TL gibi bir destek verilecektir. Yine aynı tespitler doğrultusunda çam bölgesinde olan arıcılarımız için ise arılı kovan başına 30 TL ve yaşadığı üretim eksikliğine bağlı olarak 30 TL kg başına destekleme yapılacaktır.

Yukarıda yazdıklarımız toparlamak gerekirse; bu yıl için yapılacak olan arıcılık desteği, arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olan üretici ve yetiştirici örgütlerine üye veya üye olmayan üreticilere, arılık kovan başına 20 TL, Bakanlık üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödenir. 2021 yılında yaşanan doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından yapılan tespit sonucunda, kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 TL, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere üren kaybı telafisi için 30 TL/kg başına ödeme yapılacaktır.

Arılı Kovan Desteklemesi Başvuru Süreçleri
  1. Üretici, şahsen veya birliği aracılığı ile arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder.
  2. Arılı kovanlar il/ilçe müdürlüğünce tespit edilir.
  3. Gezginci arıcıların tespit tutanakları işletmelerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir.
  4. Desteklenecek kovan sayısı, üretim verileri ve diğer bilgiler Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)’ne girilir.
  5. AKS’den alınan icmaller askıya çıkarılır. Kesinleşen listeler Genel Müdürlüğe gönderilir.
  6. Destekleme ödemeleri birlikleri aracığı ile üreticilerin hesaplarına aktarılır.

Arılı kovan desteği başvurusu için E-devlet üzerinden buradan kontrol edebilirsiniz ve başvurularınızı yapabilirsiniz. Arılık kovan desteği belli oldu yazısı hakkında sorularınız ve yorumlarınız için aşağıdan bizlere yazabilirsiniz.

Arılı kovan desteklemesi

(1) Arılı kovan desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:

a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye veya üye olmayan üreticiler, desteklemeden faydalandırılır.

b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.

c) Üreticiler en fazla bin adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerden, bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla birlik üyesi olanlar, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne, diğer üreticiler ise il/ilçe müdürlüklerine başvurarak AKS’den alınacak destekleme başvuru dilekçesinde belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatırlar.

b) Üreticiler, AKS’de kayıtlı arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunamaz. Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcı sorumludur.

c) Arıcılar, onaylatmış oldukları başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde başvurur.

ç) Başvuru yapılması ile arılı kovan tespit işlemleri başlatılır.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların tespitleri, AKS’deki kayıtlar esas alınarak, 22/10/2021 tarihinden başlamak üzere bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren iki ay içerisinde, en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından arılıkta yapılır. Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verileri esas alınır. Tespit edilen arılı kovan sayısının AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda tespit sayısı esas alınır.

b) Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları arıcının kayıtlı olunan il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit ve destekleme işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan icmal-1 listesi son tespit tarihinin bitişini takip eden onuncu iş gününden başlamak üzere il/ilçe müdürlüğünde on iş günü süre ile askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) Askıya çıkarılan listelere itirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır. İtirazlar, askı süresi bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak on iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

paket arı
Önceki İçerikArıcılık Teknikeri Maaşı Ne Kadar
Sonraki İçerikArıcılık Fuarı
Subscribe
Bildir

5 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments