Arılarda İlkbahar Bakımı

0
Arılarda İlkbahar Bakımı
paket arı

Arıların İlkbahar Bakımı ve Beslenmesi: Kış döneminden çıkan arılar artık önümüzde hummalı çalışmaların olacağı bir dönem olacağı için bu süreçte arılara bakım ve kontrollerini iyi yapmak gerekiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte arılarda ilkbahar çalışmaları başlar. Yaz döneminde alınacak ürünün miktarını bu ilkbahar çalışmaları belirler. Bu dönemde yapılacak çalışmalar zamanında yapılmalı ve gerekli özen gösterilmelidir.

Arıcılıkta İlkbahar Bakımı:
1.Arılığın Düzenlenmesi: Kıştan çıkan kovanlar arılığa en az 1 m aralıklarla yerleştirilmelidir. Rutubeti önlemek
için yerden 20-30 cm yükseğe konulmalıdır. Uçuşlar başladıktan sonra kesinlikle yerleri değiştirilmemelidir.

2.Koloni Kontrolü : Çevre sıcaklığı 15 C‘ye yükseldiğinde koloniler kontrol edilmelidir. Yapılan ilk kontrolde
kovan dip tahtalarının temizliğine ağırlık verilmelidir. Buradan çıkan atıklar toprağa gömülerek yada yakılarak imha edilmelidir. Bu kontrolde besin durumu, arı ve ana arı varlığı ve hastalık durumu gibi hususlar not edilir.
İkinci kontrol için körük yakılır ve hafif dumanlamadan sonra kovanın dış kapağı açılır. İçten yapılmış olan dolgu ve örtü bezlerinden gereksiz olanlar alınır. Temizlik sırasında gerekirse arılar temiz bir kovana aktarılarak bu
kovanlar da temizlenir ve kullanıma hazır hale getirilir. Arılı çerçeveler incelenirken kovan üzerinde tutulmalıdır. Çünkü ana arı ve genç arılar toprağa düşebilir. Bu aşamada, kovanda fazlalık olan kırık ve kullanışsız siyah mumlu çerçeveler kovandan alınır. Kovan içi kontrollerinde;ana arının  yumurtlama durumu, yavrulu çerçeve miktarı, arı mevcudu ve besin durumu gibi hususlar incelenerek karşılaşılan problemlerin çözümüne gidilir.

3.Anasız Kovanların Birleştirilmesi: Anasını kaybetmiş olan kovanlar zaman geçirilmeden analı bir kovanla birleştirilmelidir. Bunun için analı kovan sabit tutulur. Akşamüstü anasız kovanın arıları, arasına kafes teli veya gazete kağıdı konularak bölünmüş olan analı kovana aktarılır. Bölmede kullanılacak gazete kağıdı 7-8 noktadan kalem ucu ile delinmelidir. Arıların birbirlerine alıştığı 2-3 günün sonunda aradaki bölme çıkartılmalıdır.
Birleştirilen koloniler birkaç gün şurup yada kekle beslenir.

4.Hastalık ve Zararlılarla Mücadele : Arılar kış sezonundan çıktığı için bazı hastalıklar vuku bulmuş olabilir. Bun hastalıklarda öncelik olarak biz elimizden geleni bilinçli bir şekilde yapmaktır. Aynı zamanda bu konuda Tarım İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine mutlaka danışılmalıdır. Mücadelede öncelikle kültürel tedbirler uygulanmalı ve ilaçlı mücadele için uzmanlara danışılmalıdır. Arılar kontrol ve muayene edilirken aşağıdaki hastalıklara dikkat ederek önlemlerini alınız.

a)Amerika Yavru Çürüklüğü : Gelişmekte olan yavrularda ölüme neden olan bulaşıcı ve bakteriyel hastalıktır. Tedavisi yasaktır. En Yakın İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildiriniz.
b) Nosema : Nosema adı verilen mikrobik ishal ergin arılarda görülmekte ve arıların ölümüne neden olmaktadır. İlaçlı mücadelede ruhsatlı ilaçlar kullanılmalıdır.
c)Kireç Hastalığı : İlkbahar sonlarında görülen Kireç yavru hastalığı bulaşıcı mantari bir hastalıktır. Kültürel önlem olarak kovanlar rutubetten korunmalı ve arıların beslenmesine ağırlık verilmelidir. Kimyasal mücadelede
ruhsatlı ilaçlar kullanılmalıdır. Kireç hastalığına karşı kesinlikle antibiyotik kullanılmamalıdır.
d)Varroa zararlısı : İlkbaharda varroa paraziti hemen her kovanda arılar üzerinde ve yavru gözleri içinde değişik yoğunlukta bulunmaktadır. Kolonide yavru gelişimi başlamadan önce mutlaka varroa mücadelesi yapılmalıdır.
Mücadelede çeşitli kültürel önlemler uygulanabilir. İlaçlı mücadelede mutlaka ruhsatlı ilaçlar kullanılmalıdır.
e)Avrupa yavru çürüklüğü: Hastalık daha çok yağmacılık ve kullanılan araç gereç ile kovandan kovana bulaşmaktadır.Kokuşmuş balık kokusuna benzer bir koku görülür.Ana arı mutlaka yenilenmelidir. kovanların balı o yıl hasat edilmemelidir. Arıcı, arıcılık yaptığı her dönemde uyanık olmalı hem arısını korumalı hemde insan sağlığını korumalıdır.

İlkbaharda Arıların Beslenmesi : Kıştan çıkan arılarda besin stokunun kontrolü şarttır. Kolonideki arı ve yavru mevcuduna yetecek miktarda gıda stoku yoksa ilkbahar beslemesine derhal başlanmalıdır. Erken ilkbaharda arıların beslenmesinde protein ve vitamin katkılı kek kullanılması daha uygundur. Piyasadan hazır kekler alınabileceği gibi arıcı kendiside yapabilir. Örnek olarak; 3 kg Bal + 1 kg polen + 6 kg pudra şekeri karıştırılarak ekmek hamuru kıvamına kadar yoğrulur. Şurupla yapılacak beslemede 1/1 oranında şuruplar kullanılmalıdır. 1 kısım temiz su kaynatılmalı ve ocaktan alınarak 1 kısım şeker ilave edilmelidir. Kullanılacak ilaçlar, ayrıca suda eritilerek şurup ılıkken ilave edilmelidir. Arıların beslenmesinde yağmacılığa meydan verilmemelidir ve bal akımından önce beslemeye son verilmelidir. Erken beslemenin ana arının yumurta atmasına ve arı mevcudunun fazla olmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde olan bir arı kovanından bal sezonunda iyi ürün alınabilir.

paket arı
Önceki İçerikArıların Kışlatılması
Sonraki İçerikArılarda Kışlatma Dönemi
Subscribe
Bildir

0 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments