Arıcılık Hibesinde Zorun Olmayan Evrak

1
paket arı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) kapsamında sıralama kriterleri için gerekli belgeler (Bu belgeler zorunlu değildir.)

1. Organik Tarım Sertifikası

Eğer organik bir ürünün üretimi söz konusu ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili genel müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş ilgili sertifikasyon kuruluşundan alınmış olmalıdır. (Bu belgenin geçerlilik süresi Başvuru teslim tarihini kapsamalıdır) 3. İşletmenin, Son Aya Ait Aylık Prim ve Hizmet Dökümü Proje kapsamında işletmede çalışanların en az % 50’sinin kadın olduğunu gösterilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’dan İşletmenin, Son Aya Ait Aylık Prim Ve Hizmet Dökümünün kuruma sunulması gereklidir. (Bu belge başvuru teslim tarihinden önceki 30 gün içerisinde alınmış olmalıdır)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD)

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi, IPARD Programı’nın uygulanmasının etkililiğini ve kalitesini izlemek için kurulmuştur. 

Bu komite, IPARD Programı’nın belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ve uygulamalardaki ilerlemeyi incelemek üzere yılda en az iki kez toplanmaktadır.

IPARD Programı’da belirlenen strateji, amaç ve hedeflere ulaşılması açısından, uygulama ve gelişmeleri izlemektedir. 01 Eylül 2009 tarih ve 27336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olarak “KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve sivil toplum kuruluşlarının Program ve destekleri ile ilgili, izleme, değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak üzere oluşturulan Komite’nin sekreteryası Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesi tarafından yürütülmektedir.

paket arı
Önceki İçerikArıcılık Kredisi Veren Bankalar
Sonraki İçerikArıcılığa Başlamak İstiyorum
Subscribe
Bildir

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments