2021 Yılı Arılı Kovan Desteklemesi Başladı

9
paket arı
Bütün arıcılarımızın dikkatine. Her yıl yapılmakta olan arıcılık desteklemeleri bu yılda yapılmaya başlamış bulunmaktadır. 2021 Yılı Arılı Kovan Destekleme Tespitleri İl/İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından bugün yani 22 Ekim 2021 tarihi itibari ile yapılmaya başlanmış bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak Hayvancılık Destekleme Kararnamesi ve Tebliği daha sonra yayınlanacaktır. Asıl müracaatlar ise kararname ve tebliğ yayımlama sonrası başlayacak. Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığının İl Tarım Müdürlüklerine gönderdiği duyuru metnini aşağıya yazıyoruz okunuz lütfen.
Arıcılık desteği, arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olan üretici ve yetiştirici örgülerine üye veya üye olmayan üreticilere, arılı kovan başına 20 TL, Bakanlık üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödenir. 2021 yılında yaşanan doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından yapılan tespit sonucunda, kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 TL, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere üren kaybı telafisi için 30 TL/kg başına ödeme yapılacaktır.
2021 yili arili kovan desteklemesi basladi 3
Duyuru: Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2008 yılından itibaren arılı kovan destekleme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 2021 yılı arıcılık desteklemelerinin yürütülmesinde esas teşkil eden Cumhurbaşkanı kararı ve uygulama esaslarının belirleneceği tebliği çalışmaları sürdürülmektedir. Bu nedenle, AKS’ye (Arıcılık Kayıt Sistemi) kayıtlı arıcıların, 2021 yılı arılı kovan destekleme uygulama esaslarının belirleneceği tebliği yayınlanıncaya kadar desteklemeye yönelik iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla süreç şu şekilde ilerleyecektir;
  1. Destekleme tebliği yayınlanmadan arıcılardan herhangi bir destekleme başvurusu alınmaması,
  2. İlinizde bulunan (sabit ve gezginci) arıcıların desteklemeye esas olacak kovan bilgilerinin güncellemesi amacıyla AKS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından 31.12.2021 tarihine kadar en az 2 personel tarafından arılıkta tespitlerinin yapılarak tutanak düzenlenmesi,
  3. İlinize kayıtlı arıcıların kovan tespitlerinin AKS’de destekleme ile ilgili bölüme girilmesi,
  4. Geziginci arıcılar için hazırlanan tespit tutanaklarının arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne AKS’de destekleme ile ilgili bölüme girilmesi,
  5. Yayınlanacak destekleme tebliği çerçevesinde destekleme için başvuruda bulunacak arıcıların AKS’de ilgili bölüme 2021 yılı için girilen destekleme tespit verileri, veri giriş görevlileri tarafından tebliğin yayınlanmasının ardından desteklemeye esas olacak şekilde ayrıca onaylanacaktır.
  6. Arı nakil ve konaklama işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit işlemlerinin yapılmaması,
    2021 yili arili kovan destekleri

Yukarıda belirtilen hususların, İl müdürlüklerince destekleme işlemlerini yapan il/ilçe müdürlüğü personellerinin bilgilendirilmesi, destekleme müracaatlarının ve ödemeye esas icmallerin yayımlanacak olan Cumhurbaşkanı kararı ve uygulama esasları doğrultusunda düzenlemesi kaydıyla çalışmalarının yürütülmesi istenilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda 2021 yılı arılı kovan desteklemelerini sürecini takip edebilir ve başvurularınızı yapabilirsiniz. Yine arıcılık desteklemeleri hakkında sorularınız olursa aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere her zaman sorabilirsiniz.2021 yili arili kovan destekleri 2Arılı kovan desteklemesi

(1) Arılı kovan desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:

a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye veya üye olmayan üreticiler, desteklemeden faydalandırılır.

b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.

c) Üreticiler en fazla bin adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerden, bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla birlik üyesi olanlar, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne, diğer üreticiler ise il/ilçe müdürlüklerine başvurarak AKS’den alınacak destekleme başvuru dilekçesinde belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatırlar.

b) Üreticiler, AKS’de kayıtlı arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunamaz. Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcı sorumludur.

c) Arıcılar, onaylatmış oldukları başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde başvurur.

ç) Başvuru yapılması ile arılı kovan tespit işlemleri başlatılır.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların tespitleri, AKS’deki kayıtlar esas alınarak, 22/10/2021 tarihinden başlamak üzere bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren iki ay içerisinde, en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından arılıkta yapılır. Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verileri esas alınır. Tespit edilen arılı kovan sayısının AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda tespit sayısı esas alınır.

b) Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları arıcının kayıtlı olunan il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit ve destekleme işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan icmal-1 listesi son tespit tarihinin bitişini takip eden onuncu iş gününden başlamak üzere il/ilçe müdürlüğünde on iş günü süre ile askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) Askıya çıkarılan listelere itirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır. İtirazlar, askı süresi bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak on iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

paket arı
Önceki İçerikArı Hırsızları Fotokapanı İle Yakalandı
Sonraki İçerikArıcılık Sektörüyle İlgili Yüzde 50 HİBE Desteklemeleri
Subscribe
Bildir

9 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments