TKDK Arıcılık Desteklemeleri

11
paket arı

Arıcılık, mesleği belirli kaynakları bir araya getirerek bal, propolis, arı sütü, polen ve arı zehri gibi ürünlerin üretimi yaparak bu ürünlerin yanında arının gelişimi ve üretimi için ana arı, paket arı gibi arıcılık faaliyetlerini yapmaktır. Dünyanın bir çok yerinde arıcılık mesleği en çok yaygı yapılan uğraşlar arasında bulunmaktadır. İnternet dünyasının gelişmesi ile birlikte arıcıların bu tür ortamlarda buluşarak arıcılık adına güzel aktivitilerin olmasına ve arıcılığın bir çok kişinin yapmasına vesile olmuştur.

İnsanların bu alana yönelmesiyle birlikte önemli sektör haline gelmeye başladı. Gerek arılardan elde edilen bal, balmumu, arı sütü, arı zehri ve benzeri ürünler gerekse arı yetiştiriciliği için üretilen petek, kovan gibi malzemeler yönünden arıcılık bir sektör halini almıştır. Türkiye’de, deniz seviyesinden binlerce metre yüksek yaylalara kadar, bitki ve çiçeğin bulunduğu her yerde arıcılık yapılabilir. Ülkemizde çiçeklenme zamanlarının hemen hemen bütün yıla yayılmış olması, kovan üretimi için gerekli kerestenin yeterli miktarda bulunması, arıya ve ürünü olan bala geleneksel bir önem verilmesi, arıcılığa  aktarılabilecek iş gücünün bulunması, önemli bir yatırım gerektirmemesi ve toprağa bağlı kalınmaksızın yapılabilmesi, arıcılığın önemini gittikçe arttırmaktadır.

TKDK Arıcılık Desteklemeleri bu konuda bir çok arıcının işine yarayacağını düşünmekteyiz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bir çok sektör alanı desteklemesinin yanı sıra bizleri ilgilendiren, arıcılık ve bal üretiminin desteklenmesini hedeflemektedir. En düşük harcama tutarı olarak 5.000 Avro, en yüksek tutar olan 250.000 Avro’dur. Alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Başvuru Sahibinin (faydalanıcı) Katkısı yani arıcılık yapmayı düşünen kişi oluşturmaktadır.

Destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar;

  1. Kovan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretilmesi, depolanması ve işlenmesine yönelik barınak ve ek binaların yapımı, genişletilmesi, modernizasyonu için gerekli inşaat işleri,
  2. Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumu için gerekli inşaat işleri,
  3. Kovan üretimi, bakımı ve yönetimi için gerekli ekipmanların satın alınması,
  4. Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin (bal mumu, arı sütü, polen, arı zehiri, propolis) üretimi, paketlenmesi, depolanması ve analizi için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması,
  5. Çiftlikte gerçekleştirilecek bal işlenmesi ve paketlenmesine yönelik teknolojik bantların satın alınması ve var olanların modernizasyonu için gerekli yatırımlar,
  6. Lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonları için makine ve ekipman satın alınması,
  7. Karavan alınması, projelerin hazırlanması aşamasında hizmet alımı kapsamında danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik alımlar ile AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla tabela veya pano alımları destek kapsamındadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörleri tarafından yapılan açıklamalarda; Biz Tkdk olarak verdiğimiz desteklerle arıcılığın sorunlarına çözüm olabilmeyi amaçlamakta ve bu kapsamda uyguladığımız program ve projelerle; kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkânlarının artırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılmasını amaçladığını söylemektedirler. Konu hakkında soru sormak istiyorsanız yorumlar kısmında sorunuz.

paket arı
Önceki İçerikArı Keki Nasıl Yapılır
Sonraki İçerikKışın Altında Yaşayan Arı Oğulu
Subscribe
Bildir

11 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments