Organik Arıcılık Desteklemeleri

1
organik arıcılık desteklemeleri
paket arı

Organik Arı Yetiştiriciliği

İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan arı, çiçek ve bitkilerden aldığı polenleri taşıyacak yeni bitki oluşumuna sebep olmaktadır. Bal arısı olarak bilinen bu tür, milyarlarca kez kanat çırparak, yüzbinlerce çiçeğin nektarını toplayarak bal üretmektedir.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bal, arıların ciddi anlamda çabası ve çalışkanlığıyla meydana gelmektedir. Bir bal arısı ortalama 7 hafta yaşamakta ve bu 7 haftalık zaman zarfında da toplam bir çay kaşığı bal üretmektedir. Ömürleri boyunca hiç durmadan çalışan bal arıları, insanlara güzel bir geçim kaynağı da sunarak, arıcılık işine yönelmelerini sağlamaktadır. Dünya çapında arı kolonilerinin büyük oranda gün geçtikçe azaldığı ve kaybolduğu bilinen bir gerçektir. Arıcılık mesleği farklı ülkelerde de yaygınlaştıkça, farkında olmadan yeni hastalıklar peyda olmaya başlamıştır. İnsanlar hal böyle olunca farkında olmadan arı ölümlerine sebebiyet vermektedir.

Organik Arıcılık Desteklemeleri

Organik arı yetiştiriciliği yapmak isteyen insanlara, devlet desteği sağlanmaktadır. Resmi Gazetede son yayınlanan yasa tasarısına göre organik arı yetiştirmek isteyen herkese, belirli başvuruları yaptıktan sonra, yönetmeliğe uygun olan arı kovanlarına sahip olup olmadıkları incelendikten sonra destek sağlanmaktadır.

Devlet desteği elinden uygulanan organik arıcılık desteklemeleri belirli şartlar doğrultusunda, organik tarımın ve organik beslenmenin sağlanması amacı ile yapılmaktadır. Sektörde yapay ballar, kalitesiz ve bol katkı maddeli ballar mevcuttur. Daha ucuza satılan bu ballar, tüketiciye sunulmakta, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Hal böyle olunca, organik ve doğal üretimin desteklemesi adına adımlar atılmakta, organik arıcılık desteklemeleri gerçekleştirilmektedir. Arıların çok çalışkan hayvanlar oldukları bilinmektedir. Saniyede ikiyüzelli kanat çırparak bu hızlarını ortaya koymaktadırlar.

Bir bal arısı ömrü boyunca çok az miktarda bal üretebilse de, doğaya ve insanlara katkısı indirgenemeyecek kadar fazladır. Kısacası, arısız bir nisan hayatı mümkün olmamaktadır.

Organik Arıcılık Yapmak İsteyenler

Bu sektörde ilerlemek isteyen ve işini hakkı ile yapmak isteyen insanların, öncelikle belli donanımlara sahip arı kovanları edinmeleri gerekmektedir. Ayrıca edindikleri kovan sayısının yine belli bir oranı geçmiş olması gerekmektedir. Az sayıda arı kovanına devlet desteği uygulanmamaktadır. Yerleşim alanlarından uzağa kurulan arı kolonileri, genellikle ormanlık alanlara konumlandırılmaktadır. Hem Dünya çapında Hem de Türkiye’de büyük ilgi gören arıcılık mesleği, arı nüfusunun büyük bir hızla yok olması gibi çok önemli bir tehditle karşı karşıyadır. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, hem sağlık açısından değeri hem de yok olması tehlikesinin kontrol altına alınmasının sağlanması amacı ile,organik arıcılık mesleğini icra etmek isteyenlere farklı destekler ve krediler uygulanmaktadır. Gerekli kanun maddeleri de şu şekildedir;

Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi

MADDE 6 – (1) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) OAYYD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik arı yetiştiriciliği yapan, AKS’de ve OTBİS’te kayıtlı olup OTBİS raporunda statüsü organik olan ve bu Tebliğde OAYYD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

b) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 3/9/2018 tarihinden itibaren 2/11/2018 günü mesai saati bitimine kadar EK-1’e uygun OAYYD başvuru dilekçesi, EK-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Organik arı yetiştiricileri kayıtlı oldukları il/ilçe dışında bulunuyorlarsa başvurularını bulundukları il/ilçe müdürlüklerine, arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte yapabilirler. Bu yetiştiricilerin desteklemeye ait müracaat başvurusu ve icmal işlemleri OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

c) OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlükleri dışında müracaat olması durumunda il/ilçe müdürlükleri, gezginci organik arı yetiştiricilerinin desteklemeye konu olan belgelerinin, (müracaata esas belgeler, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağının) asıllarını veya onaylı suretlerini üreticinin işletmesinin OTBİS’te kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne 7/12/2018 tarihine kadar gönderir.

ç) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de ve OTBİS’te kayıtlı olup OTBİS raporunda organik süreçte olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunmuş ve uygunluk belgesinde kayıtlı olan kovanlar ile arılıkta yapılan tespitte aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlar üzerinden desteklenir. Destekleme ödemesi Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağında yer alan kovan sayısı üzerinden hesaplanır.

d) Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine dahil olacak arılı kovan, başvuru yapan yetiştirici adına aynı işletmede AKS’de ve OTBİS’te tanımlı olmalıdır.

e) OTBİS ve AKS’de bilgilerini tamamlatmak, gerekli güncellemeleri yaptırmak, istenen uygunluk belgesini ibraz etmek çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

f) Organik arıcılık yapan yetiştiriciler kovan tespitlerini dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne süresi içinde yaptırmak zorundadır. Tespit tarihi bitimi 30/11/2018’dir.

g) AKS ile ilgili tüm iş ve işlemler AKS Talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Desteklemeye tabi olmayacak arılı kovan

MADDE 12 – (1) Aşağıdaki arılı kovanlar OAYYD uygulaması kapsamı dışındadır;

a) Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre uygun olmayanlar,

b) OAYYD uygulamasında 6 ncı maddede belirtilenlerden OTBİS Raporunda kayıtlı olmayanlar,

c) 6 ncı maddede belirtilen arılı kovanlardan AKS sistemlerine kayıtlı olmayanlar,

ç) OAYYD uygunluk belgesinde bulunmayanlar,

d) Askı listelerinde arılı kovan bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayanlar,

e) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler,

f) Geçiş sürecinde bulunanlar,

g) Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağına (EK-4) göre uygun olmayanlar.

paket arı
Önceki İçerikIsırgan Otu İle Varrao Mücadelesi
Sonraki İçerik2020 Yılı Arıcılık Fuarları
Subscribe
Bildir

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments