Arıcılık Yatırımcıları İçin Gerekli Belgeler

2
paket arı

Eğer arıcılık alanında ciddi anlamda bu işi yapmak ve bunu yatırım seviyesinde yapmak istiyorsanız arıcılık hibe proje dosyasını hazırlarken aşağıdaki evrakları dosyanızda bulundurmanız gerekmektedir.

Arıcılık Kapsamındaki Mevcut Yatırımlar için Gerekli Belgeler

1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Mevcut işletme için, yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünlerinin üretimi ve/veya paketlenmesi söz konusu ise, Belediyelerden, İl Özel İdarelerinden veya Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliklerinden alınmış olmalıdır.

2. İşletme Kayıt/Onay/Şartlı Onay Belgesi

Mevcut işletme için, yerel tarım (gıda) ürünlerinin üretimi ve/veya paketlenmesi söz konusu ise, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ulusal minimum standartları sağladığını gösteren bu belge Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü/ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinden alınmış olmalıdır.

3. Çevre İzin Belgesi ya da Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya

“Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmasına gerek olmadığına dair resmi yazı

Mevcut kamp alanları için, çevre koruma konusunda ulusal minimum standartların karşılandığını gösteren “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış olmalıdır. (Belgenin geçerlilik tarihi kurum ile olası sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.) ya da

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, bir sene boyunca geçerli olan “Geçici Faaliyet Belgesi” alabilen ve mevcut işletme kapsamında başvuruda bulunan başvuru sahipleri uygun kabul edilip, sözleşme imzalama aşamasında Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesini Kurumumuza sunmakla yükümlüdürler. (Bu belgenin geçerlilik tarihi kurumla sözleşme imzalanma tarihini kapsamalıdır.) ya da

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” almaya gerek olmadığı durumlarda, başvuru sahipleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı /Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” almaya gerek olmadığına dair resmi yazı sunmakla yükümlüdürler. (Bu belge Başvuru çağrı ilanından sonra alınmış olmalıdır)

4. Arıcılık Kayıt Sisteminde Kayıtlı Olmak

Mevcut tarımsal işletme için; Arıcılık söz konusu olduğunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü / Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmış Arıcılık Kayıt Sisteminde (AKS) Kayıtlı Kovan Sayısını Gösteren Belge ( bal ve diğer arıcılık ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ve kovan üretimi olması halinde kovan sayısını gösteren belge aranmaz)

5. Ana Arı Üretim İzni Belgesi

Mevcut tarımsal işletme için; Ana arı üretimi söz konusu olduğunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü / Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınmış Ana Arı Üretim İzni Belgesi bulunması gerekmektedir.

paket arı
Önceki İçerikGezici Arıcılığın Verimi
Sonraki İçerikKışın Ortasında Arı Keki Vermek
Subscribe
Bildir

2 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments