2017 Yılı Genç Çiftçi Hibe Alma Süreci

0
paket arı

Eğer size arıcılık veya bir başka alandan hibe projesi çıktı ise aşağıdaki adımlara takip ederek projenizi sonuçlandırıp, işlemlere başlayabilirsiniz. Genç Çiftçi Hibe Sonuçları 30 Mayıs 2017’de açıklandı. Genç Çiftçi Projelerinin değerlendirilmesi 29 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sona erdi.161.529 genç çiftçinin başvurusundan 16.067 çiftçi adayı hibe almaya hak kazandı. Bunun yaklaşık 1.423 kişi ise arıcılık projesi almış oldu.

30 Mayıs – 5 Haziran 2017 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerinde ilan panolarında ve İl Tarım Müdürlüğü web sayfasında asil icmal listeleri askıya çıkartılacaktır. Hibe almaya hak kazanan Genç Çiftçiler 6-12 Haziran 2017 tarihleri arasında beş iş günü süre içerisinde yatırım yapacağı yerin bağlı olduğu İlçe Müdürlüklerine başvuracaklardır.  Bu tarihler arasında hibe sözleşmesini imzalamayan genç çiftçilerin yerine yedek listede olan genç çiftçi çağrılacaktır.

Hibe sözleşmesi imzalayacak olan genç çiftçilerin aşağıda belirtilen belgeler ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

1-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projeleri için (TİGEM) Genç çiftçiye Ön Ödeme-Hibe Ödemesi yapılması için

a-) Sözleşme Aşamasında İstenecek Belgeler

 • Hibe Sözleşmesi (Sistemden),
 • Hayvan Alım Sözleşmesi (Sistemden),
 • Taahhütname (Tebliğ Eki-Noter Onaylı),
 • İkametgâh Belgesi (Sistemden Kontrol), (Projenin uygulanacağı yer
  ile aynı olması gerekir),
 • Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • İcra takibinde olmadığına dair belge,
 • SGK’ dan prim borcu olmadığına dair belge,
 • Takipte borcu olmadığına dair T.C. Ziraat Bankasından alınan belge,
 • İşletme Kapasite Belgesi,
 • Tapu ve Kira Sözleşmesi (Noter veya Muhtar Onaylı).
 • Hibe-Ön Ödeme Talep Dilekçesi.

b-) Sözleşmeden sonraki 5 iş günü içinde

 • 3.000,00 TL nin TİGEM’ in ilgili hesabına yatırıldığına dair dekont

2-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projeleri Haricinde Başvuran Genç Çiftçiye Hibe Ödemesi yapılması için

a-)Sözleşme Aşamasında İstenecek Belgeler

 • Hibe Ödeme Talep Dilekçesi ve Ekleri,
 • Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • SGK’ dan prim borcu olmadığına dair belge,
 • İşletme Tescil Belgesi ( Ağıl/Ahır, Kanatlı, İpekböceği ve gıda üretimi ve işlemeye esas tesisler için istenir.)
 • İcra takibinde olmadığına dair belge,
 • Takipte borcu olmadığına dair T.C. Ziraat Bankasından alınan belge.
 • ÇKS belgesi veya proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan HAYBİS, AKS, ÖKS, OTBİS vb. çiftçi kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge; proje uygulama ve takip sürecinde, ilgili kayıt sistemlerinin Bakanlığımızca belirlenen, yeni kayıt veya güncellemeye açık olduğu dönemde belge temini sağlanır. Sistemlerin kapalı olması ödemeyi engellemez.
 • Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti,
 • Basınçlı sulama sistemi kurulması ile ilgili projeler, 24/01/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalıdır. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma ödeme talebine eklenmelidir.
 • Teknik şartname; genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası, arıcılık malzemeleri vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge.
 • Diğer alımlara ait fatura, kasa fişi (ithal edilen makineler için tercüme edilmiş noter tasdikli fatura), ödeme ile ilgili eklere göre düzenlenerek aslı ve suretleri şeklinde il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilecektir. Suretlerin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları proje sahiplerine iade edilecektir.

b) Sözleşmeden sonraki 5 iş günü içinde

 • Merkez Birliği ile sözleşme imzalayan Genç Çiftçiler 4.000,00 TL’ nin Merkez Birliğinin ilgili hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

Yukarıda yazılanlar şeklinde 2017 yılı için hibe projesinden desteğinizi alabilirsiniz.

paket arı
Önceki İçerikÇok Fazla Arı Ölümleri Yaşanıyor
Sonraki İçerik2017 Yılı Bal Fiyatları
Subscribe
Bildir

0 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments