Organik Arıcılık

2
paket arı

Organik Arıcılık yapabilmek için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartları açıklamadan önce sizlere organik arıcılık hakkında bazı açıklamalar yapmak istiyoruz. Bu arıcılığın amaçı organik bal üretimi yapabilmektir. Hele ki bu yüzyılda organik üretim yapabilmek çok zor. Çünkü her yer çok değişik araçlar ile kirletilmiş durumda iken biz arıcılar doğanın bazı köşelerinde kalan yerlerde bu şekilde hala organik arıcılık yapılmaya devam edilmektedir.

Bir bölgede organik arıcılık yapacaksanız o yerde devlet görevlileri tarafından veya özel firma çalışanları tarafından kontrol altında ve denetimi yapılarak üretimi yapılacaktır.  Ayrıca yapılacak olan üretimde kesinlikle herhangi bir kimyasal madde kullanılmayacak ve kullanacakları her türlü arıcılık girdisi malzemeler ve ürettikleri ürünler analizleme işlemi yapıldıktan sonra pazara sunulacaktır. O yüzden analizde bir sorun çıktığı zaman o ürün organik üretim yapan arıcıya iade edilmektedir. Organik arıcılık projesi kapsamında iş yapmak isteyenler gösterilen alanlarda ve belirlenen bölgelerde üretim yapacaklardır.

Arı ürünlerinin doğal ortamlarında kontrollü şekilde kimyasal ilaçlama ve suni beslenme gerçekleştirmeden yapılan üretime organik arıcılık denir. Organik tarım mevzuatlarında yer alan kural ve özelliklere uyarak gerçekleştirilen bir üretimdir. Organik arı yetiştiriciliği sağlanırken kullanılan alanın yarıçapı yaklaşık 3 kilometre kadardır. Tabii organik arıcılık gerçekleştirirken ele alınması gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır.

– Konveksiyonel arıcılık ile beraber gerçekleştirilmez.

– Sanayi alanları, otoyollar, kent merkezleri, maden işletmeleri, reaktör alanları, atık merkezleri gibi noktalarda yapılmaz.

– Konveksiyonel arıcılık üzerinden organik arıcılık geçiş süresi 1 yıldır. Bu dönemde peteklerin değişmesi gerekir.

Geçiş dönemi gerçekleşirken ekolojik balmumu kullanılması önemlidir. Aksi takdirde kalıntı analizi gerçekleşmeli kalıntı bulunmadığının belgesi alınmalıdır.

Organik Arıcılık İçin Kovan Kullanımı

Kovanların yerleştirileceği bölgeler kovan bilgileri eşliğinde kayda alınması gerekir. Eğer başka bir noktaya taşıma söz konusu ise mutlaka yetki almış kuruluş bilgisi üzerinden bu işlem uygulanmalıdır. Kullanılacak olan kovanlar ise mutlaka arıcılık işlemi ve ürünler risk taşımayan malzemeler altında hazırlanmalıdır. Ayrıca kesinlikle kovanlar için kimyasal boya etmenlerinin değerlendirilmesinden uzak durulmalıdır. Mutlaka bu konuda organik tarım yönetmeliğinde bulunan maddelere uyularak işlem yapılmalıdır.

– Petek, kovan ve çerçeve gibi malzemelerin zararlı etmenlerden korunması

– Kapların ve farklı teçhizatların kurallara uygun şekilde temizlenmesi

– Malzemelerin yönetmelik nezdinde elde edilerek değerlendirilmesi

Bütün bu etmenler organik tarım yönetmeliği baz alınmak suretiyle gerçekleşmelidir.

Organik Arıcılık İçin Değerlendirilmesi Gereken Arılar

Organik arıcılık adına kullanılacak arı türü mutlaka, çevreye uyum sağlamalı ve adapte olmalıdır. Yaşanabilecek hastalık ve belli başlı zararlı etkenlere karşı dayanıklılık göstermesi gerekir. Ekotipe uyum sağlayacak dirençli arıların kullanılması sağlıklı bir süreci gerçekleşmesine olanak tanır. Eğer koruyucu etmenlere rağmen koloniler hastalık kapar veya zarar görürse, hemen tedavi gerçekleştirilmeli ve gerekiyorsa koloniler ayrı kovanlar içerisinde izole hale getirilmelidir.

Arı zararlıları için gerekli olan önlemler konusunda korucu etmenler dikkate şekilde kullanılmalıdır. Laktik asit, formik asit, asetik asit, mentol, timol ve kafur gibi önleyici etmenler ele alınarak değerlendirilebilir. Böylece çok daha sağlıklı ve profesyonel bir ortam yaratarak organik arıcılık güvenli şekilde gerçekleştirilebilir.

Organik Arıcılıkta Dikkat Etmesi Gereken Etmenler

Birçok insan organik arıcılık nedir sorusunun cevabını merak etmektedir. Verilen bu cevap ile birlikte daha da önemlisi, organik arıcılık dikkat edilmesi gereken gruplardır. Bu hususlar baz alınmak suretiyle daha sağlıklı ve verimli bir bal üretimi gerçekleştirilebilir.

– Üretim sezonu geçtikten sonra kış sezonu için arıların sağlığı konusunda yeterli miktarda polen ile bal bırakılması gerekir.

– Ortaya çıkan ürünün hasat edilmesi esnasında arıların yok edilmesi kesinlikle yasaktır.

– Ayrıca bal hasat edilirken sinekleri kovmak adına kullanılacak kimyasal maddeler aynı şekilde yasaktır.

– Organik arıların beslenmesi konusunda kendi kovanlarında bulunan bal kullanılmalıdır.

– Gerçekleştirilecek olan beslenme konusunda kovan sicil üzerine kullanılmış olan ürünün tipi, miktarı, tarihi ve kovan numaraları kayıt edilmiş olmalıdır.

ORGANİK ARICILIK YAPMA VE ORGANİK (SERTİFİKALI) BAL ÜRETMENİN YOL HARİTASI

Organik arı yetiştiriciliği ve/veye organik bal üretme faaliyetlerinde bulunmak isteyen müteşebbis, bir dilekçe ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna veya kontrol kuruluşuna başvurur. Ürününün organik ürün olarak değerlendirilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını talep eder.

1. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından müteşebbise ait bilgi ve belgelerin tamamlanmasını takiben kendi aralarında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşme; Organik arı yetiştiriciliği ve organik bal üretme faaliyetlerinin organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapılacağını belirleyen yazılı anlaşmayı ifade eder.

2. Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu kabul ettiği, sözleşme yaptığı müteşebbisleri geçiş sürecine alır. Geçiş süreci; organik üretime başlanmasından organik ürünün belgelendirilmesine (sertifikalandırılmasına) kadar geçen dönemdir. Geçiş dönemindeki ürünler konvansiyonel olarak değerlendirilir. Konvansiyonel üretimde (Organik tarım faaliyetleri dışındaki tüm tarımsal üretim) kullanılan binalar, alet ve ekipmanlar temizlenip dezenfekte edildikten sonra organik üretimde kullanılır.

3 .Organik arı yetiştiriciliği ve organik arı ürünlerinin üretilmesinde aşağıdaki kurallar dikkate alınması gerekir:

3.1. Organik arıcılık tüm arı ürünlerinde yapılabilir. Arı ürünleri; arıcılık sonucu üretilen bal, balmumu ve arı reçinesi, karamum gibi propolis içeren arı sütü, arı zehri, polen, ana arı, erkek arı, işçi arı ve oğul arılardır.

3.2. Kovan, taşınabilir arı ailesi barınağı olduğundan taşınılacak tüm alanlar organik üretime uygun olmalıdır. Konvansiyonel bitkisel üretim yapılan alanlarda arıcılık yapılamaz. Arıların taşınması sırasında stres yaratacak yöntemlere başvurulmamalıdır. Arıcılık yapılacak alanda kimyasal mücadele yöntemleri kullanılamaz.

3.3. Arıcılık yapılacak alan Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunca önceden denetlenmeli ve organik koşullara uygunluğu tespit edilmelidir.

3.4. Karantina tedbirleri uygulanan alanlarda arıcılık yapılamaz. 3.5. Sağlık ve temizlik maddesi olarak kimyasal maddeler kullanılamaz.

3.6. Suni tohumlama yapılamaz.

4. Organik arı ürünlerin (bal dahil) üretilmesine, işlenmesine, taşınmasına, ambalajlanmasına, etiketlenmesine (yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası ve ürün sertifika numarası bulunması, ürün etiketinde organik kelimesinin kullanılması veya ekolojik, biyolojik kelimelerinin kullanılması gibi), depolanmasına ve pazarlanmasına ilişkin hususlar yine organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

5. Organik Tarım birimleri: 81 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde organik arıcılık ve organik bal üretme konusunda eğitim almış ve Bakanlık tarafından kimlik verilmiş personel bulunmaktadır. organik arıcılık ve organik bal üretimi yapmak isteyen müteşebbisler kendilerine en yakın İl ve İlçe Müdürlüğüne müracaat ederek organik arıcılık ve organik bal üretme ilgili gerekli bilgiyi alabilirler.

6. Organik (ekolojik, biyolojik) arı yetiştiriciliği ve/veya organik bal üretecek, işleyecek, pazarlayacak, ithal veya ihraç edecek özel veya tüzel kişilerin faaliyette bulunabilmeleri için, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetki almış kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarından biriyle sözleşme yapmaları zorunludur. Gerekli olan sözleşme yapılmadan bu faaliyetlerde bulunulamaz.!

Organik bal üretimi düşünüyorsanız yukarıdaki maddelere dikkat etmeniz gerekir.

paket arı
Önceki İçerikYatırımcılar İçin Gerekli Taahhütnameler
Sonraki İçerikArılar Kovanı Terk Etmişler
Subscribe
Bildir

2 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments