Arıcılık Hibe Projesine Kimler Başvurabilir?

0

ARICILIK HİBE PROJELERİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Her önüne gelene hibeden arıcılık destekleri verilmiyor malesef mazı şartları taşımanız gerekiyor ve ona göre hibe verilmektedir. Ulusal mevzuata göre tanımış gerçek kişi ve tüzel kişiler olarak başvuru sahibi olabilir.  Başvuru sahibi gerçek kişinin kendisi, tüzel kişi ise imza yetkilisi olan başvuru hakkına sahiptir.

Arıcılık hibelerine başvuracak gerçek kişi veya tüzel kişinin mevcutta arıcılık faaliyetlerinde bulunması durumunda mevcut işletme olarak değerlendirilir. TKDK talep edilecek belgelerden Mevcut Tarım İşletmeden istenen belgeleri ilgili kurumlardan alması gerekir. Mevcut arıcılık faaliyetlerinde bulunanlar hibe projeleri için başvuru yapabilir.

Arıcılık yatırımı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde yeni tarımsal işletme olarak TKDK hibe proje desteklerine başvuru yapabilirler, TKDK tarafından istenen Belge ve Taahhütleri Yeni İşletme olarak hibe proje başvuru yapabilir.

ARICILIK HİBE PROJELERİNE BAŞVURACAK İŞLETME ŞARTLARI:

Tüzel Kişi Başvurularından firmanın 50 kişiden az çalışanı ve yıllık cirosu 8 milyon TL aşamayan işletmeler
Ulusal Vergi Sistemine Kayıtlı Olması gerekiyor. Aynı zamanda başvuru yapacak olan işletmenin burada bulunan Kırsal Alan Listesi olan listede bulunması gerekiyor. Ayrıca hibe kapsamına alınan ve burada bulunan arıcılık desteklemeleri ile ilgili iller kapsamında  da olması lazım.

Bal ve Arıcılık Ürünlerinin işlenmesi ve/veya paketlenmesi söz konusu olduğunda faydalanıcı, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygun olarak üretim ve  kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır.

kafkas ana arı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here