2017 Genç Çiftçi Hibe Başvuruları

5
paket arı

Bilindiği üzere geçen sene başlayan Genç Çiftçi Projesi bu yılda başvuruları alınmıştı. Sitemizde genç hibe başvuruları hakkında ve ilerleyen süreç ile ilgili gerekli ve ayrıntılı bilgiler vardır.

Hükümetin 2017 yılı için attığı en büyük adımlardan olan genç çiftçi projesi ülke genelinde büyük rağbete neden oldu. Genç çiftçilere ödenecek 30 bin TL’lik hibe parası için başvurular 7 Nisan 2017 tarihinde başlayıp 5 Mayıs 2017 tarihinde son bulmuştu. Bazı kriterlerin önemli olduğu bu başvuruların sonuçlarını dört gözle bekleyen çiftçiler Mayıs ayına kadar beklemek zorundalar. Devlet tarafından genç çiftçilere sağlanacak 30 Bin Türk Lirası hibe desteği başvuruları açıklanıyor.

Başvuruları 7 Nisan 2017 tarihinde başlayıp 5 Mayıs 2017 tarihinde sona eren genç çiftçi 30 bin TL hibe başvuru peki sonuçları ne zaman açıklanacak?

Genç Çiftçi Projesi Hakkında Detaylar:

Genç çiftçiler için hazırlanan bu taslak  bir çok atılımcı gencin umut kapısı olacak. Genç çiftçi 30 bin TL’lik hibe parasını almaları için yaptıkları başvuru sonuçları Mayıs ayının sonuna doğru açıklanacaktır. Genç çiftçi hibe desteği projesine rekor sayıda başvuru yapıldı. Konu ile alakalı olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik bir açıklama yaptı. Faruk Çelik’in yaptığı açıklamada projeye 370 bin başvurunun yapıldığı belirtildi. Genç Çiftçi Projesine başvuranlardan 5 bin genç bitkisel üretim projeleri için geri kalanların çoğunun ise hayvansal projeler için destek başvurusunda bulunduğu biliniyor.

BAŞVURU SONUÇLARI MAYIS’TA

Genç çiftçiler için hazırlanan bu taslak  bir çok atılımcı gencin umut kapısı olacak. Genç çiftçi 30 bin TL’lik hibe parasını almaları için yaptıkları başvuru sonuçları Mayıs ayının sonuna doğru açıklanacaktır. Kırsal kesimde yaşayan ve projelerini hayat geçirmek için fırsat bekleyen gençlere altın değerindeki bu teklifle maddi açıdan daha rahat etmeleri sağlanacak.

Devlet tarafından genç çiftçilere sağlanacak 30 Bin Türk Lirası hibe desteği başvuruları açıklanıyor. Bilindiği gibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından genç çiftçilere sağlanan 30 Bin Liraya kadar hibe desteği başvuruları 7 Nisan 2017 tarihinde başlayıp-05 Mayıs 2017 tarihleri arasında tamamlandı.

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

– Kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen kişiler.

– Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde yer alan çiftçiler.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
– Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.
– Okur-yazar olmak.
– Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
– Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
– Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
– Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
– Genç çiftçi hibe desteği 3 yıl süreyle uygulanacak. Bu kapsamda hibe desteğinden yararlanacak çiftçinin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında kırsalda yaşamaları gerekiyor.
– Ödemeler ilgili yılın bütçesinden karşılanacak. Dolayısıyla 2016-2017 ve 2018’de proje başvuruları alınacak. Başvuran herkese destek verilmeyecek.Projesi kabul edilen genç çiftçilere destek verilecek.
– Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibe desteğinden sadece bir kez yararlanabilecek. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programından yararlanan çiftçiler bu destekten yararlanamayacak. Herkese 30 bin lira verilmeyecek.

* Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.

* Söz konusu hibe desteğinden yararlanmak isteyen genç çiftçiler; başvurularını 13 Nisan – 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine yapılacak.

30 BİN TL HİBE İÇİN HANGİ PROJELER KABUL EDİLECEK?

– Hayvansal üretime yönelik;
– Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,
– Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,
– Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,
– Bitkisel üretime yönelik;
– Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,
– Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,
– Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,
– Kültür mantarı üretimi projelerini,
– Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;
– Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,
– Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,
– Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projelerini kapsıyor.

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA BAŞVURULAR İÇİN GÖTÜRÜLECEK EVRAKLAR:

– Nüfus cüzdanı fotokopisi.
– Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.
– Başvuru dilekçesi.
– Proje tanıtım formu.
– İmzalı taahhütname.
– Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.
– Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
– Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.
– Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
– Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
– Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.
– Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.
*  Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

GERİ ÖDEME VE YAPTIRIMLAR

– Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

– Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

– İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
Programdan sağlanan malların mülkiyeti

– Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra iki yıl süre ile değiştiremez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar. Başvurular 07 NİSAN 2017 günü başlayıp 05 MAYIS 2017 tarihinde sona ermiştir ve ay sonu gibi açıklanması bekleniyor.

Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği Projeleri İçin Gerekli Arıcılık Malzemeler:

1) En az 40 adet arılı kovan (en az 5 çıta arı basmalı),
2) 5 adet boş kovan
3) 1 adet elektrikli bal süzme makinesi,
4) 1 adet sır alma teknesi,
5)1 adet ısıtmalı bal dinlendirme kazanı,
6) 1 adet maske,
7) 1 adet körük,
8) 1 adet el demiri,
9) 1 adet mahmuz
10) 100 kg temel petek
11) 400 adet çıta olacak şekilde projelerini hazırlamaları gerekmektedir.

paket arı
Önceki İçerik2017 Arılı Kovan Destekleme Başvuruları
Sonraki İçerikArıcılıkta 2 Ayda 100 Bin Kazandı
Subscribe
Bildir

5 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments