Sinop İlinde Arıcılık

2
sinop ili arıcılık
paket arı

Ülkemizin güzel illerinden olan Sinop ilinin sizlere arıcılık yönünden bilgi vereceğiz. Vermiş olduğumuz bilgiler bilimsel ve belirli bir çalışma sonucu elde edilen tezlerden ortaya çıkarılarak yazılmıştır. Sinop ilinde arıcılık yapmak isteyen birisinin bu makaleyi mutlaka okumasını tavsiye ederiz.

Sinop, 41º 12’ ve 42º 06’ kuzey enlemleri ile 34º 14’ ve 36º 26’ doğu boylamları arasında yer alan 5.862 km² yüzölçümü olan Karadeniz bölgesinin batı bölümünün en doğusundaki ilimizdir. Arazisi dağlık ve engebeli olmakla birlikte kuzeybatısında yükselen dağlar sahile 10 km kala alçalır ve ovaları meydana getirir. En yüksek tepesi 1.605 m’dir. Boyabat ilçesinde bulunan Kızılırmak vadisi dışında vadisi yoktur ve önemli akarsuyu olan Gökırmak Kızılırmak’a karışmaktadır.(Sinop Valiliği, 2019)

Sinop çok yağış alması nedeniyle çam, köknar, meşe, gürgen, kayın gibi çok çeşitli ağaçlarla kaplı ormanları vardır. Güneye doğru gidildikçe iklim kuraklaşmaya başladığından kuzeydeki bitki örtüsü güneyde azalmaktadır. İl içinde mevsimler arası sıcaklık farkı azdır, bütün yıl yağış alan nemli bir havası vardır. Kışların serin ve yazlarının ılık geçmesi, geniş bitki örtüsü ve çok çeşitli ağaçları olan ormanlarıyla arıcılık için uygun bir ildir.(Sinop Valiliği, 2019)

Tablo 2.10.Sinop İli Tarım Alanları ve Üretim Miktarları

Kaynak:Sinop İli Tarımsal Yatırım Rehberi, 2017

Sinop ilinin tarımsal yapısı incelendiğinde, toplam 779.132 hektarlık tarımsal alanı (yüzölçümünün %14’ü) ve geniş arazileri ile arıcılık faaliyetleri için uygun bitki örtüsüne sahip olduğu değerlendirilmiştir. Tarım alanlarını dağılımı ve üretim miktarları Tablo 2.10’da verilmiştir. Sinop ilinde arılar için ana nektar kaynağı olan kestane üretilen meyvelerde ikinci sırada yer almakta ve kestane üretimi son 15 yılda azalış göstermiştir. Tablo 2.11’de Sinop ilinde en çok üretimi yapılan ilk 5 meyvenin üretim miktarları gösterilmiştir. Bitkiler arılar için önemli nektar kaynaklarıdır. (Sinop İli Tarımsal Yatırım Rehberi, 2017)

Tablo 2.11.Sinop İli Meyve Üretim Miktarları

Kaynak:Sinop İli Tarımsal Yatırım Rehberi, 2017

Adam (1983) Türkiye’deki en iyi arıların Sinop’ta olduğunu aktarmış, bunun nedenini ise bölgenin coğrafi yapısı ve çevre ile bağlantısı açısından izole olmasına bağlamış, böylece arıların ırk özelliklerini koruyabildiği çıkarımını yapmıştır. Ancak son yıllarda kontrolsüz koloniler ile çiftleşmenin önlenememesi sonucunda bölgedeki arılar melezleşerek ırk özelliklerini kaybetmeye başlamışlardır. Nitekim Güler ve Toy (2008) yaptığı çalışmada Türkeli ilçesindeki arıların morfolojik özelliklerinin farklılıklar gösterdiğini tespit etmiştir. Bölgenin gezginci arıcılık güzergahında olmaması nedeniyle farklılaşmanın ancak denetimsiz ırklardan ana arı girişiyle ya da başka bölgelerden arı kolonisi alımıyla olabileceğini tahmin etmişlerdir. Sinop ili zengin kestane, ormangülü, akasya, karamık ve ıhlamur ormanları olmasının yanı sıra yüksek dağlar vasıtasıyla İç Anadolu bölgesine bağlanır. O nedenle arıcılık ilde en çok yapılan faaliyetler arasında gösterilmektedir.(Güler ve Toy, 2008)

Sinop ilindeki arıcılık faaliyetleri diğer tarımsal faaliyetlere ek olarak ya da küçük aile işletmeleri tarafından bal üretmek için hobi şeklinde yapılan faaliyetler arasındadır. Sinop ilinin çok zengin florası olması nedeniyle arıcılık için çok uygun ortamlar içermektedir. Sinop’ta elde edilen balın kalitesi oldukça yüksektir ve bu nedenle tercih edilmektedir. Sinop’taki arıcılığın gelişme potansiyeli bazı olumsuzluklara rağmen oldukça yüksek görülmektedir. Bu olumsuzlukların başında arıcılığın temel getiri getiren bir faaliyet değil yan uğraş olarak görülmesi, bilimsel ve teknik üretim yapılamadığı için verimin düşük olması, üretimin iklime bağlı olmasıdır.Bunların yanı sıra üretici bilinçsizliği ve müşteri talebine uygun standartta üretim yapılamaması gibi sorunlar da mevcuttur. (KUZKA, 2013)

paket arı
Önceki İçerikArıcılık Kazancı
Sonraki İçerikArı Zehiri Covid 19’a Karşı Yardımcı Olur Mu?
Subscribe
Bildir

2 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments