Arıcılık Kredisi

1
paket arı

Eskiden arıcılık kredisi olarak sadece devlet bankaları verirdi. Artık günümüzde bir çok özel bankada bu şekilde arıcılık kredisi verebilmektedir. Her işte olduğu gibi büyük tecrübe gerektiren bu arıcılık işinde almış olduğunuz krediyi yerinde kullanmak gerekir. Böyle bir krediye başvurmak istiyorsanız öncelik olarak arıcılık işini bilmeniz gerekiyor.

Önceki yıllarda alınan bir çok arıcılık kredisi malesef heba edilmekteydi. Bu şekilde ziyan edilen kredilen kimisi bilinçli olarak ziyan ediliyordu kimisi ise arıcılık mesleğini gerektiği gibi bilemediği için bu işe küsülüyordu. Bilinçli olarak alanlar işin sahtekarlığına giderek devlet kredi koparmak ve bu şekilde devlet kıt kaynaklarını israf etmiş olmaktadır. Neyse artık günümüzde insanlar daha bilinçli ve eğitimli olduğu ayrıca devletin almış olduğu bazı önlemler ile bu tür arıcılık kredileri gerçek manada kullanılmaya başlandı.

Almış olduğunuz bu arıcılık kredisi gerçek manada ve yolunda kullanırsanız belki ilk arıdan almış olduğunuz bal hasadı ile bu olan kredi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Tabi bu işe kalkışmadan önce bütün planlarınızı iyi yapın mesala, arıları nereye koyacaksınız, kışlatmayı nerde yapacaksınız vb. bütün sorulara kafanızda cevap bulunca kredi almak için bankanın yolunu bulmaya başlayın.

Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği

MADDE 1 – (1) Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla, 1/12/2006 tarihli ve 26363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/11201 sayılı Kararname gereği gerçek ve tüzel kişilere T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 20/11/2006 tarihli ve 2006/11201 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 15 – (1) Arı Yetiştiricileri Birliği veya ürün bazında kurulmuş bulunan Bal Üreticileri Birliği asil veya yedek/aday üye konumunda bulunan arıcılardan, asgari 50 ve üzeri koloniyle üretim yapacak olan arıcılar ile mevcut koloni sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme kredisi kullandırılır.

(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak krediler, arılı kovan, yeni kovan, arıcılıkta kullanılan maske, körük, el demiri, bal süzme makinesi, polen kurutma makinesi, ana arı işletmesi oluşturmak için çiftleştirme kutusu, ana arı kafesi, ana arı ızgarası, vb. malzeme ve ekipmanların alımı, ilkbahar beslenmesi için koloni başına 10 kg. şeker, her kovan için yılda 1 kg temel petek alımı, gezginci arıcılık yapanlar için arı nakliye gideri ve işçilik dahil benzeri işletme giderlerini kapsar.
(3) Bu kapsamda, kredi talebinde bulunan arıcılar Birliğe üye olduklarını gösterir belge ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatifine başvurur.

Arıcılık Kredisi Alabilmek İçin:
Arı yetiştiricileri birliği veya ürün bazında kurulmuş bulunan Bal Üreticileri Birliği asil veya yedek/aday üye konumunda bulunan arıcılardan, asgari 50 ve üzeri koloniyle üretim yapacak olan arıcılar ile mevcut koloni sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara;

 • Arılı kovan,
 • Yeni kovan,
 • Arıcılıkta kullanılan maske,
 • Körük,
 • El demiri,
 • Bal süzme makinesi,
 • Polen kurutma makinesi,
 • Ana arı oluşturmak için çiftleştirme kutusu,
 • Ana arı kafesi,
 • Ana arı ızgarası vb.malzeme ve ekipmanların alımı,
 • İlkbahar beslenmesi için koloni başına 10 kg  şeker,
 • Her kovan için yılda 1 kg temel petek alımı,

Gezginci arıcılık yapanlar için arı nakliye gideri ve işçilik dahil benzeri giderlerin finansmanı amacıyla işletme kredisi kullandırılmaktadır. Kredi başvurularında; arıcılarımızın Arı Yetiştiricileri Birliği veya ürün bazında kurulmuş bulunan Bal Üreticileri Birliği’ne üye olduklarını gösterir belgeyi bankaya ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda yazmış olduğumuz bilgiler başlangıç olarak size yol göstermektedir. En doğru ve en güncel bilgiyi aşağıda bulunan bankalara giderek sorabilirsiniz. Yine bizim belirtmiş olduğumuz bankalar dışında arıcılık kredisi veren banka varsa lütfen yorum kısmında şu bankada veriyor diye site linkini atarsanız bizler ve diğer arıcıları bilgilendirmiş olursunuz.

paket arı
Önceki İçerikTKDK Kurumuna Verilecek Arıcılık Dosyası
Sonraki İçerikArıcılık Kredisi Veren Bankalar
Subscribe
Bildir

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments