2019 Yılı Arıcılık Desteklemeleri

3
paket arı

Değerli arıcı arkadaşlar, bir önceki yılın arıcılık desteklemeleri bulunduğumuz bu ay içinde yatması beklenmektedir. Bunun ile ilgili bir paylaşımı da sizler ile aşağıda resmini paylaşacağız. Bu desteklemeleri almak için tabi ki arıcılar birliğine falan üye olmanız gerekmektedir. Arıcılar birliğine üye olmayanlar malesef alamıyor. Daha önce başvuru yapan arıcılarımız için aşağıdaki resmi inceleyebilirler. Yeni yılı için 2019 yılı arıcılık desteklemeleri kaçırmamak için aşağıdaki şartları inceleyin lütfen.

2019 yılı arıcılık destekleme ödemeleri; 01.02.2019 – 08.02.2019 tarihleri arasında banka şubeleri nezdinde üretici adına açılmış yada açılacak olan hesaplara ödeme takvimi doğrultusunda iki dilim halinde aktarımı sağlanacaktır. Ödeme tarihleri TC kimlik numaralarının son rakamına göre ayrılmış ve 1500 TL altı veya üstü için kırılımlı olarak ödeme işlemi yapılacaktır. Arı kovanı başı 10 TL gibi bir ödeme yapılacaktır. Aynı zamanda ana arı desteklemeleri de bu ödemeler ile birlikte yatırılacak diye biliyoruz.

2019 yılı arıcılık desteklemeleri 2

Yatırılan desteklemelerin belki çok kayda değer bir tarafı yok ama yine de destek destektir deyip paralarınızı almayı unutmayın. Bir önceki yılın arıcılık desteklemelerine başvuru için geç kalıp yapmadıysanız 2019 yılı arıcılık desteklemeleri için başvurmayı unutmayın.

2019 Yılı Arıcılık Desteklemeleri Başvurusu için gerekli şartlar; 
1) Desteklemeden faydalanacak arıcılar, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ve yetiştirici/üretici örgütüne üye olmalı, işletmesinde en az 30 arılı kovan bulunmalıdır. İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.
2) Arıcılık işletmesi, en az 30 en fazla 1000 adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılır.
3) Arıcılar, desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne başvuru tarihleri içerisinde dilekçe ile başvurur.
4) Birlikler başvuru süresinin bitimini müteakip 10 gün içerisinde başvuran üyelerin listesini il/ilçe müdürlüğüne iletir. Listelerdeki bilgilerin doğruluğundan birlikler sorumludur.
5) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların AKS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından ilgili tarihlerde en az 2 personel tarafından arılıkta tespitleri yapılır. Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verileri esas alınır. Tespit edilen arılı kovan sayısı AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda, tespit sayısı esas alınır.
6) Gezginci arıcılık yapanların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olduğu il müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit işlemi yapılmaz.
7) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip AKS’ye veri girişi yapılarak İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi ilgili tarihlerden itibaren 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.
8) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.
9) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.
10) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.
11) Destekleme ödemeleri arıcı birlikleri aracılığı ile üreticilerin hesaplarına aktarılır.

Ayrıca, 2019 yılı kovan başına destek 10 TL’den 15 TL’ye çıkarılmıştır.

Yine arıcılık desteklemeleri konusunda sormak istediğiniz sorular olursa Yorumlar kısmında bizlere her zaman sorarak cevap alabilirsiniz. Arılarınızı 30 kovan yapmaya çalışın. Böler misiniz yada çarpar mısınız çoğaltın arılarınızı. Akmıyor ama damlaması da yeter.

2019 yılı arıcılık desteklemeleri -3

paket arı
Önceki İçerikBal Almak İstiyorum
Sonraki İçerikKarabuğday Balı
Subscribe
Bildir

3 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments