Arılı Kovan Desteklemesi Nasıl Yapılır

0
arılı kovan desteklemesi nasıl yapılır
paket arı

Sizler için her yıl düzenli olarak yapılan arılı kovan desteklemesi nasıl yapılır ile ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. Yine bu yazımızın sonunda bulunan bakanlığın internet sitesinden de ek dosyaları bilgisayarınıza veya telefonunuza indirerek ve gerekli alanları doldurduktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlara verebilirsiniz. Eğer arıcılık yapıyorsanız ve belli sayıda bir kovan sayısına ulaştıysanız devletin bu şekilde yapmış olduğu arıcılar için desteklemeleri kaçırmayın.arılı kovan desteklemesi nasıl yapılır 2

Arılı kovan desteklemesi şu şartlara göre yapılır:

a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye veya üye olmayan üreticiler, desteklemeden faydalandırılır.

b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.

c) Üreticiler en fazla bin adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı nasıl olur:

a) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerden, bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla 2021 yılı için 7 Aralık 2021 tarihinde yayınlandı ve birlik üyesi olanlar, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne, diğer üreticiler ise il/ilçe müdürlüklerine başvurarak AKS’den alınacak destekleme başvuru dilekçesinde belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatırlar. Arıcılar birliğine üye olanlar arıcılar birliği vasıtası ile yapacaklardır.

b) Üreticiler, AKS’de kayıtlı arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunamaz. Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcı sorumludur.

c) Arıcılar, onaylatmış oldukları başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde başvurur. Tebliği tarihini yukarıya yazdık.

ç) Başvuru yapılması ile arılı kovan tespit işlemleri başlatılır.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların tespitleri, AKS’deki kayıtlar esas alınarak, 22/10/2021 tarihinden başlamak üzere bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren iki ay içerisinde, en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından arılıkta yapılır. Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verileri esas alınır. Tespit edilen arılı kovan sayısının AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda tespit sayısı esas alınır.

b) Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları arıcının kayıtlı olunan il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit ve destekleme işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan icmal-1 listesi son tespit tarihinin bitişini takip eden onuncu iş gününden başlamak üzere il/ilçe müdürlüğünde on iş günü süre ile askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) Askıya çıkarılan listelere itirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır. İtirazlar, askı süresi bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak on iş günü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Ana Arı Desteklemesi

Damızlık ana arı desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:

a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye veya üye olmayan üreticiler, damızlık ana arı desteklemesinden faydalandırılır.

b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.

c) Damızlık ana arılar; Bakanlık arıcılık müesseselerinden, Bakanlıktan damızlık üretim izinli veya izole bölge içerisinde üretim yapan ana arı üretim izinli işletmelerden satın alınmış olmalıdır.

ç) Damızlık ana arılar, 2021 yılı için belirlenmiş renk ile işaretli ve etiketle numaralandırılmış olmalı, nakliye kafeslerinde üreten işletmenin numarası bulunmalıdır.

d) Damızlık ana arılar, üreticileri tarafından satış belgesi ile belgelendirilmiş ve satış belge bilgileri AKS’ye girilmiş olmalıdır. (Bayi tarafından kesilen faturalar kabul edilmez.) Satış belgesinde; damızlık ana arı üretim izin işletme numarası, alıcının adı soyadı/unvanı, adresi, TCKN/VKN, damızlık ana arı sayısı, fiyatı, tarihi belirlenir.

e) Damızlık ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla %5’i kadarı yararlandırılır. Bu sayı toplamda yirmi adedi geçemez.

f) Damızlık ana arı üreten işletmeler desteklemeden yararlandırılmaz.
ana arı desteklemesi 1

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Birlik üyesi arıcılar, üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü, üye olmayan arıcılar ise il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla AKS’den alınacak başvuru dilekçesine, satış belgesinin aslını da ekleyerek bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

b) Başvuru yapılması ile damızlık ana arı tespit işlemleri başlatılır.
ana arı desteklemesi 2

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekleme başvurusu yapılan damızlık ana arıların tespitleri; AKS’deki kayıtları esas alınarak bu Tebliğin yayınlanma tarihinden itibaren iki ay içerisinde, en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından arılıkta yapılır. Tespitlerde damızlık ana arılar renk işareti ve numarası yönünden kontrol edilir.

b) Gezginci arıcılık yapan arıcıların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip AKS’ye veri girişi yapılarak İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi son tespit tarihinin bitişini takip eden onuncu iş gününden başlamak üzere il/ilçe müdürlüğünde on gün süre ile askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak on gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

e-devlet üzerinden arılı destekleme başvuru için tıklayın… 

Desteleme için başvuru evrakları için tıklayın…

Resmi gazete tebliği için tıklayın…

Desteleme ile ilgili genel hatları ile bilgiler verdik, burada yapılması gereken tebliği tarihlerini takip etmek ve ilgili tarım il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi almaktır. Aynı zamanda buradaki bilgileri biz desteklemeler oldukça ve yaklaştıkça sizlere duyuracağız. Yine konu hakkında sorularınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere her zaman sorabilirsiniz.

Yine 2021 yılı için yaşanan doğal afetler için (sel/yangın) gibi durumdan mağdur olan arıcılara da hem kovan başı hem de bal kg başı desteklemeleri ayrı olacak olup, o yazımız için sitemizin arama kısmına doğal afet bölgeleri için destekleme yazarak ulaşabilirsiniz.

paket arı
Önceki İçerikArıcılık Fuarı
Sonraki İçerikArıcılık Bölümü Nedir
Subscribe
Bildir

0 Yorumlar
Inline Feedbacks
View all comments