Arıcılığın Ekonomideki Yeri

0

arıcılığın ekonomideki yeriArıcılığın temel öncelikleri değerlendirildiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

Bal arıları, niteliği ne olursa olsun her türlü arazide yetişen çoğu bitkiden nektar ve polen toplayarak bunları
en değerli ve yararlı ürünlere dönüştürür.

Arıcılık yapılmadığında bu kaynaklar boşa gitmektedir, başka şekilde değerlendirme şansı da yoktur. Arıcılık, arazi varlığına bağlı bir iş kolu değildir. Bu özelliği ile herkes için bir istihdam, gelir ve sağlıklı beslenme aracı olma özelliğindedir. Arı yetiştiriciliğinde sermaye başta olmak üzere, gerekli tüm ekipman ve canlı materyal yurt içinde temin edilmekte ve dışa bağımlılık bulunmamaktadır. Arıcılık faaliyeti sonunda, bal, balmumu, propolis gibi bozulmadan saklanabilen ve her piyasada değeri fiyattan satılabilen ürünler üretilir.

Bal arısı, bitkisel üretimin gerçekleşmesinde ve sürekliliğinde en önemli girdidir. Üründen ürüne, bölgeden bölgeye taşınabilen tek tozlaşma vektörüdür. Türkiye’de bugün sanayileşme ve kentleşme süreci yaşanmakta, bir taraftan da nüfus artışı devam etmektedir.Tarım arazilerinde bölünmeler sürmekte, optimum işletme büyüklükleri sağlanamamaktadır.Üretim hala geleneksel tarım teknikleri ile sürdürülmektedir. Kırsal kesimde yaşayanlar gelirden yeterince pay alamamakta, kırsaldan kentlere insan göçü erozyonu olmaktadır .Arıcılık, kırsal bölgelerden kentlere göçü önlemekte de sosyal bir görev üstlenmektedir.

Yorumunuz veya görüşünüz nedir?

Yazı hakkında yorumunuz nedir?
İsminiz Nedir